امام روح الله
من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم ...

Copyright 2012 - khomaini.blogfa.com & Designer: Mohammad Rafiei